.

Xem đáp án bài tập có mã số 53

Bài tập

Năm 2017-2018 là năm gắn với rất nhiều sự kiện nổi bật, đặc biệt trong công tác phòng chống tham nhũng tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: 'lò đã nhóm lên rồi, củi tươi hay củi khô cho vào đều cháy hết.... trong công tác phòng chống tham nhũng không có vùng cấm". Hãy lấy vd các vụ án trong thực tiễn chứng minh câu nói của đồng chí Nguyễn Phú Trọng.

Đáp án

Em tham khảo bài viết này nhé. Lấy ví dụ về việc kỷ luật Ủy viên Trung ương ông Đinh La

.....

Do bài tập này có tính phí nên bạn cần có một tài khoản hỏi bài với khoảng tiền trong tài khoản đủ để xem toàn bộ đáp án.

Chưa có tài khoản đăng ký tại đây

Đã có tài khoản Đăng nhập tại đây