.

NGUYEN HUYEN TRAM

Mã số 0010879

Gia sư dạy kèm tại nhà học viên

   Năm sinh 1993

   Giới tính Nữ

   Kinh nghiệm làm việc

Dạy tiếng Hàn 1 năm. Vật lý 8 năm

   Đăng ký học gia sư gọi 0964 35 24 24

   CHUYÊN NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH 1

Lĩnh vực: Ngôn ngữ

Chuyên ngành: Tiếng Hàn Quốc

Học vị: Người lành nghề

Chứng nhận chuyên ngành: Đã cung cấp cho trung tâm gia sư

    KHU VỰC DẠY

Khu vực An Giang: Long Xuyên