.

TRAN THI MY LE

Mã số 0010867

Gia sư dạy kèm tại nhà học viên

   Năm sinh 1999

   Giới tính Nữ

   Kinh nghiệm làm việc

Sinh viên năm 3 chuyên ngành cao đẳng sư phạm hóa học trường đại học Phạm Văn Đồng Kinh nghiệm dạy kèm 1 năm

   Đăng ký học gia sư gọi 0964 35 24 24

   CHUYÊN NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH 1

Lĩnh vực: Sư phạm

Chuyên ngành: Sư phạm Hóa Học

Học vị: Cao đẳng

Chứng nhận chuyên ngành: Đã cung cấp cho trung tâm gia sư

    MÔN - LỚP DẠY

Môn dạy 1: Hóa học

Lớp dạy: Lớp 8, Lớp 9

    KHU VỰC DẠY

Khu vực Quảng Ngãi: TP Quảng Ngãi