.

PHUNG THI NOI

Mã số 0001741

Gia sư dạy kèm tại nhà học viên

   CHUYÊN NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH 1

Lĩnh vực: 0000

Chuyên ngành:

Học vị: 000

Chứng nhận chuyên ngành: Đã cung cấp cho trung tâm gia sư

    MÔN - LỚP DẠY

Môn dạy 1: Hóa học

Lớp dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9

Môn dạy 2: Vật lý

Lớp dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9

    KHU VỰC DẠY

Khu vực Hòa Bình: TP Hoà Bình

Quảng cáo của nhà tài trợ