.

NGUYEN YEN THY

Mã số 0000112

Gia sư dạy kèm tại nhà học viên

   Năm sinh 1995

   Giới tính Nữ

   Kinh nghiệm làm việc

Đang là sinh viên năm 3 trường Đại học Đồng Tháp

   Đăng ký học gia sư gọi 0964 35 24 24

   CHUYÊN NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH 1

Lĩnh vực:

Chuyên ngành: Toán học

Học vị: Đại học

Chứng nhận chuyên ngành: Đã cung cấp cho trung tâm gia sư

    KHU VỰC DẠY

Khu vực Đồng Tháp: Cao Lãnh