Present đi với giới từ gì trong tiếng Anh?

Present chuồn với giới kể từ gì vô giờ Anh? Present with tức là gì ? Present sb with sth là gì

PRESENT (v): TỪ PHỔ THÔNG, THUẬT NGỮ THƯƠNG MẠI, THUẬT NGỮ Y KHOA

PRESENT (v): TỪ PHỔ THÔNG

Bạn đang xem: Present đi với giới từ gì trong tiếng Anh?

Động kể từ ‘present’ là một trong những kể từ phổ thông sở hữu nghĩa trước tiên là ‘trao tặng’ (to officially give sb sth): cho tới ai vật gì tê liệt một cơ hội sang chảnh. Ta rất có thể bắt gặp 3 cấu trúc:

– To present sth: trao tặng loại gì

Ví dụ: The company’s vice president will present the prize for the Best Salesperson of the year.

– To present sb with sth: trao tặng ai loại gì

Ví dụ: On his retirement colleagues presented him with a mix of golf clubs.

– To present sth lớn sb: trao tặng vật gì cho tới ai

Ví dụ: At yesterday’s ceremony the Colonel presented medals lớn the new who had fought in this chiến dịch.

Ngoài đi ra tao rất có thể sử dụng cấu tạo này khi ham muốn mô tả ‘(trao) tặng hoa cho tới ai’ như trong:

Ví dụ: A little girl presented a basket of flowers lớn the President’s wife.

To present sở hữu nghĩa phổ thông loại nhì là ‘giới thiệu ai với người dân có địa vị/chức vụ cao hơn’ (to introduce sb formally esp. lớn sb of higher rank/status)

Ví dụ: May I present my new assistant lớn you?

PRESENT (v): THUẬT NGỮ THƯƠNG MẠI

Động kể từ ‘present sth’ khi sử dụng ở văn cảnh thương nghiệp sở hữu nhì nghĩa: 1. ‘trình bày vật gì nhằm coi xét’ (to show or offer sth for other people lớn consider)

Ví dụ: The business plan will be presented before the board on Thursday.

Ví dụ: Are you presenting a paper at the conference?

  1. ‘đưa séc/hóa đơn’ (to give sb a cheque/bill that they should pay)

Ví dụ: A cheque presented by Mr A was returned by the ngân hàng.

Ví dụ: The cheque was presented for payment on 21 March.

PRESENT (v): THUẬT NGỮ Y KHOA

Ở văn cảnh hắn khoa nếu như người mắc bệnh phát biểu ‘đi nhà pha chưng sĩ’ (go to/see the doctor) thì chưng sĩ lại phát biểu ‘bệnh nhân cho tới nhà pha bệnh’ (the patient presents).

Triệu bệnh thực hiện cho những người căn bệnh ‘đi nhà pha chưng sĩ/khám bệnh’ được gọi là ‘presenting symptom’ (triệu bệnh bệnh), ‘presenting complaint’ (lời khai bệnh) hoặc gọn gàng rộng lớn ‘presentation’ (triệu chứng). Xem thân phụ ví dụ sau:

– His presenting symptom was chest pain.

– His presenting complaint was chest pain.

– The usual presentation was chest pain.

Nếu tao phát hiện những câu sau vô văn cảnh hắn khoa thì tao dịch động kể từ ‘present’ như vậy nào?

– He presented lớn his GP with chest pain.

– The patient presented with a sore throat.

– A 22 year-old man presented with shortness of breath.

Xem thêm: Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT: Những cột mốc cần ghi nhớ!

HISTORY: TỪ PHỔ THÔNG, THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH (Y KHOA, PHÁP LÝ)

HISTORY: TỪ PHỔ THÔNG

Là một kể từ phổ thông, ‘history’ được khái niệm trước tiên ‘all the events happened in the past’ sở hữu nghĩa ‘lịch sử’ như một trong những ví dụ ‘turning point in human history’ (bước ngoặc vô lịch sử hào hùng nhân loại), ‘one of the worst disasters in recent history’ (một trong mỗi thảm họa tệ hại nhất vô lịch sử hào hùng ngay gần đây), tiếp theo, ‘history’ Có nghĩa là ‘the study of past events as a subject at a school or university ‘môn lịch sử’ nên tao thông thường bắt gặp nó chuồn với tính kể từ như ‘ancient’ (cổ đại), ‘medieval’ (trung đại), ‘modern’ (cận đại) và thậm chí còn nó thực hiện nằm trong ngữ (attributive) cho tới danh kể từ ‘teacher’ vô ‘history teacher’ (giáo viên dạy dỗ môn sử) chứ không hề cần là ‘historic’ hoặc ‘historical’. Trong tự vị phối kết hợp ‘Oxford Collocations (2005), ngoài các tính kể từ bên trên, còn tồn tại những tính kể từ thông thường kết phù hợp với ‘history’ như ‘contemporary’, ‘early’, ‘recent’, ‘local’, ‘official’, ‘human’, ‘cultural’, ‘economic’, ‘literary’, ‘military’, ‘political’, ‘social’…

Là một danh kể từ sở hữu 2 tính kể từ phái sinh (derivation) nhưng mà song khi người học/người dịch giờ Anh dễ dàng lầm lẫn thân mật ‘historic’ và ‘historical’.

HISTORIC – HISTORICAL

– Historic (adj)

Là một tính kể từ ‘historic’ thông thường bỗ nghĩa cho những danh kể từ ‘địa điểm’, ‘tòa nhà’, ‘phế tích’ ‘(of a place or building) old and interesting usually because important events happened there’ như ‘historic buildings’, ‘historic houses’, ‘historic spots’…

– We spent our holiday visiting historic houses and castles in France.

– Historic buildings have often undergone successive phrases of modification and repair.

‘Historic’ cũng còn dùng để làm chỉ ‘giây phút’ (biến cố, ngày tháng) nhưng mà vẫn ‘làm nên lịch sử’ (make history), sở hữu vai trò vô lịch sử hào hùng (historically important) như ‘historic occasion’, ‘historic decision’, ‘historic day’, ‘historic visit’, ‘historic victory’..

– Our two countries are about lớn make historic agreement.

– Historical (adj)

‘Historical’ Có nghĩa là ‘liên quan tiền cho tới việc phân tích lịch sử’ (connected with the study of history) như ‘historical records’ (các biên chép (l/q) lịch sử), ‘historical research’ (nghiên cứu vãn lịch sử), ‘historical documents’ (các văn khiếu nại lịch sử) hoặc ‘thực tế vẫn tồn bên trên hoặc xẩy ra vô lịch sử hào hùng như ‘Was King Arthur a historical figure?’

HISTORY: THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH (Y KHOA, PHÁP LÝ)

Ở văn cảnh chuyên nghiệp ngành, ‘history’ vô ‘history of sth’ được khái niệm là ‘a record of sth happening frequently in the past life of a person, family or place; the mix of facts that are known about sb’s past life’ (sự ghi nhận (hồ sơ) về một điều gì xẩy ra thông thường xuyên vô vượt lên trước khứ của một người, mái ấm gia đình, hoặc địa điểm; hàng loạt sự khiếu nại được biết về/gắn ngay tắp lự với vượt lên trước khứ của người nào đó). Khi kiểm tra ‘history of sth’ theo đòi chủ thể hắn khoa như trong số ví dụ ‘There is a history of heart disease in the family’ (Gia đình sở hữu chi phí sử chứng bệnh đau tim’ hoặc ‘She has a history of mental illness’ (Cô tao sở hữu căn bệnh sử về căn bệnh tâm thần). Tuy nhiên, tao cũng thông thường bắt gặp một trong những kể từ (tính kể từ, danh từ…) kết phù hợp với ‘history’ như ‘medical history’, ‘past medical history’, ‘family history’ đều rất có thể dịch là ‘bệnh sử/tiền sử’, ‘bệnh sử gia đình’. Từ ‘case’ cũng rất có thể kết phù hợp với ‘history’ Có nghĩa là ‘bệnh án’, nếu như tao phát biểu ‘ghi/viết căn bệnh án’ thì ở giờ Anh hoặc sử dụng động kể từ ‘take’ và rất có thể vứt ‘case’ như vô ‘take a history’ (viết căn bệnh án). Tại chủ thể pháp luật ‘history of sth’ sở hữu nghĩa ‘có chi phí sử về ‘một tội phạm’ như ‘He has a history of violent crime’ (Anh tao sở hữu chi phí sử về tội (phạm) hành hung).

Đưa 2 thuật ngữ chuyên nghiệp ngành hắn khoa 1. Present (v) 2. History (n) vô 2 bài xích thảo luận cộc tương quan cho tới dịch thuật chuyên nghiệp ngành là ham muốn phát biểu cho tới trước không còn tầm quan trọng của thuật ngữ (kế cho tới ngữ pháp) bên dưới ý kiến của ‘phân tích chuyên mục (genre analysis) nhưng mà bao gồm những phân đoạn văn bạn dạng (moves) và quá trình (steps) nhằm mục tiêu tương hỗ vô việc làm biên thông ngôn chuyên nghiệp ngành khi một chưng sĩ trình bày/giới thiệu một ca căn bệnh như ‘I’d lượt thích lớn present Mr A, a 34-year-old plumber, who presented with a one-month history of breathlessness’, hoặc vô report một ca căn bệnh như ‘A 47 year-old Vietnamese woman presented with a one-month history of symptom suggestive of intestinal obstruction, which included severe colicky abdominal pain and profuse vomitting’… nhưng mà công ty chúng tôi tiếp tục trình diễn rõ ràng và phân tích thâm thúy rộng lớn ở những bài xích báo về những chủ thể ‘y học’, pháp lý’, và ‘thương mại’ sau này

Present with tức là gì

the present [sing.] = THE PRESENT TENSE

for the moment/ present = MOMENT

present [/ˈprezənt/] verb

[T] 1. present sb with sth; present sth (to sb): to give sth lớn sb, especially at a formal ceremony. = tặng rubi cho tới ai, tặng rubi.

• All the dancers were presented with flowers. = Tất cả những vũ công đều được tặng hoa.

2. present sth (to sb): to show sth that you have prepared lớn people. = trình diễn, biểu diễn giải.

• Good teachers try lớn present their material in an interesting way. = Những nhà giáo xuất sắc thông thường trình diễn bài xích giảng theo đòi một cơ hội thú vị.

3. present sb with sth; present sth (to sb): to give sb sth that has lớn be dealt with. = thể hiện, phát sinh.

• Learning English presented no problem lớn him. = Học giờ Anh không khiến trở ngại gì cho tới nó cả.

4. to introduce a television or radio programme. = xuất hiện nay (trên truyền hình, ra-đi-ô).

Xem thêm: Mã bưu điện Việt Nam là gì? Tra cứu mã bưu chính 63 tỉnh thành Việt Nam

5. lớn show a play, etc. lớn the public. = trình biểu diễn (kịch).

• The Royal Theatre is presenting a new production of ‘Ghosts’. = Nhà hát Hoàng Gia đang được trình biểu diễn một xuất phẩm mới mẻ của ‘Ghosts’.

6.present sb (to sb): to introduce sb lớn a person in a formal ceremony. = ra mắt, đem (ai) vô yết loài kiến, thể hiện, bày đi ra, trinh tiết bày.

BÀI VIẾT NỔI BẬT


VCM là gì? -định nghĩa VCM

Kiểm tra trực tuyến cho những gì là VCM, ý nghĩa của VCM, và khác viết tắt, từ viết tắt, và từ đồng nghĩa.