.

Gia sư dạy kèm tại TP Cao Bằng, Cao Bằng - Trung tâm gia sư Myteacher

Hãy bắt đầu cho một kết quả học tập tiến bộ ngay hôm nay

Đăng ký học gia sư 0964 35 24 24 - 0933 75 24 24

Đội ngũ gia sư tại TP Cao Bằng

Học viên đăng ký học gia sư gần đây

Mã số học viên 9313
Ngày đăng ký: 09-11-2019
Môn học: Các môn mầm non
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: tổ 26, phường Sông Hiến, TP Cao Bằng, Cao Bằng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Xem thêm

Mã số học viên 9179
Ngày đăng ký: 19-10-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: tổ 11, phường Ngọc Xuân, TP Cao Bằng, Cao Bằng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Xem thêm

Mã số học viên 8983
Ngày đăng ký: 28-09-2019
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: tổ 6, phường Ngọc Xuân, TP Cao Bằng, Cao Bằng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Xem thêm

Mã số học viên 8885
Ngày đăng ký: 19-09-2019
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: đường Hoàng Văn Thụ, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, Cao Bằng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Xem thêm

Mã số học viên 8025
Ngày đăng ký: 19-05-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, Cao Bằng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao
Xem thêm

Mã số học viên 6894
Ngày đăng ký: 11-01-2019
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: phường Thanh Bằng , TP Cao Bằng, Cao Bằng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Xem thêm

Mã số học viên 6743
Ngày đăng ký: 24-12-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 100.000đ/buổi
Khu vực: phường Tân Giang, TP Cao Bằng, Cao Bằng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao
Xem thêm

Mã số học viên 6181
Ngày đăng ký: 28-10-2018
Môn học: Hóa học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: P hợp Giang, TP Cao Bằng, Cao Bằng
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Xem thêm

Mã số học viên 6180
Ngày đăng ký: 28-10-2018
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P hợp Giang, TP Cao Bằng, Cao Bằng
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Xem thêm

Mã số học viên 6179
Ngày đăng ký: 28-10-2018
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000 đ/buổi
Khu vực: P hợp Giang, TP Cao Bằng, Cao Bằng
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao
Xem thêm

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM