Tin học 12 Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo

1. Tóm tắt lý thuyết

Bạn đang xem: Tin học 12 Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo

1.1. Khái niệm báo cáo

a. Khái niệm

Báo cáo là hình thức phù hợp nhất lúc cần thiết tổ hợp, trình diễn và in tài liệu theo đòi khuôn dạng.

Ví dụ: Từ bảng điểm vô CSDL SODIEM_GV, nghề giáo hoàn toàn có thể tạo nên một report tổng hợp từng loại điểm ganh đua học tập kì (mỗi loại lắc từng nào phần trăm).

b. Chức năng của báo cáo

Báo cáo thông thường được sử dụng để:

 • Thể hiện tại được sự đối chiếu và tổ hợp vấn đề kể từ những group dữ liệu
 • Trình bày nội dung văn phiên bản theo đòi khuôn quy tấp tểnh.

c. Chuẩn bị tạo nên báo cáo

- Để tạo nên một report, cần thiết vấn đáp những thắc mắc sau:

 • Báo cáo được dẫn đến nhằm kết xuất vấn đề gì?
 • Thông tin cẩn kể từ những bảng, khuôn căn vặn này sẽ tiến hành tiến hành báo cáo?
 • Dữ liệu được group như vậy nào?

- Để thao tác với báo cáo: chọn Reports

- Để tạo nên thời gian nhanh một report, thông thường thực hiện:

 • Dùng thuật sĩ.
 • Dùng chính sách kiến thiết sửa thay đổi kiến thiết report được dẫn đến ở bước bên trên.

1.2. Cách tạo nên report vị thuật sĩ

Bước 1: Nháy lưu ban loài chuột vào Create report by using Wizard

Bước 2: Trong Report Wizard lựa chọn vấn đề tiến hành báo cáo

 • Chọn bảng (mẫu hỏi) ở: Table/queries
 • Chọn ngôi trường kể từ Available Fieids lịch sự dù Selected Fieidls: nháy lưu ban vô thương hiệu ngôi trường.
 • Nháy next nhằm lịch sự bước tiếp theo sau.

Bước 3: Chọn ngôi trường cần thiết tiến hành báo cáo: Nháy lưu ban loài chuột vô thương hiệu ngôi trường gộp group. Nháy Next.

Bước 4: Chỉ rời khỏi ngôi trường nhằm bố trí và những đòi hỏi thống kê:

 • Sắp cếp thương hiệu theo đòi bảng chữ cái
 • Chọn hàm đo lường vô Summary Options bằng phương pháp khắc ghi vô nhớ dùng ứng với ngôi trường, Nhấn OK rồi nhấn Next.

Bước 5: Chọn cơ hội sắp xếp report và loại trình diễn, nháy Next nhằm nối tiếp.

Bước 6: Trong màn hình hiển thị cuối của thuật sĩ báo cáo:

 • Đặt thương hiệu mang lại báo cáo
 • Chọn: Xem hoặc sửa báo cáo
 • Nháy Finish.

2. Bài tập luyện minh họa

Câu 1: Dựa vô khuôn report tiếp sau đây và mang lại biết: Báo cáo được dẫn đến nhằm kết xuất vấn đề gì?

Hướng dẫn giải

Báo cáo bên trên được dẫn đến nhằm kết xuất vấn đề số học viên phái nam và số học viên nữ

Câu 2: Tạo report triển khai đòi hỏi sau: Cho biết điểm môn Tin tối đa của từng tổ

Hướng dẫn giải

Bước 1. Mở đối tượng người tiêu dùng báo cáo

 • Trong hành lang cửa số CSDL, nháy lựa chọn đối tượng Report;

 • Nháy lưu ban loài chuột vào Create report by using Wizard.

​​Bước 2. Chọn bảng hoặc khuôn hỏi

 • Trong mục Tables/Queries chọn bảng HOC-SINH

Bước 3. Chọn ngôi trường cần thiết tiến hành báo cáo

 • Nháy lưu ban loài chuột vô thương hiệu trường: To, Ten, Tin ở mục Available Fields;

 • Nháy Next.

Bước 4. Chọn ngôi trường nhằm gộp nhóm

 • Nháy loài chuột vô ngôi trường To, nháy loài chuột vô nút lệnh .

Bước 5. Chọn ngôi trường nhằm bố trí những phiên bản ghi

 • Chọn ngôi trường Ten bằng phương pháp nháy mũi thương hiệu phía bên phải dù 1

Bước 6. Tìm điểm môn Tin cao nhất

Bước 7. Chọn cơ hội sắp xếp báo cáo

Bước 8. Chọn loại trình diễn báo cáo

Bước 9. Đặt thương hiệu và kết thúc giục việc tạo nên báo cáo

 • Nhập thương hiệu của báo cáo: Diem Mon Tin Cao nhat;

 • Nháy Finish.

3. Luyện tập

3.1. Bài tập luyện tự động luận

Câu 1: Hãy nêu những ưu thế của report.

Câu 2: Tại sao nên soát lại report trước lúc in?

3.2. Bài tập luyện trắc nghiệm

Câu 1: Khi cần phải in ấn tài liệu theo đòi một khuôn mang lại trước, cần dùng đối tượng:

A. Báo cáo

B. Bảng

C. Mẫu hỏi

D. Mẫu hỏi

Câu 2: Báo cáo thông thường được dùng để:

A. Thể hiện tại được sự ví sánh  và tổ hợp vấn đề kể từ những group dữ liệu

B. Trình bày nội dung văn phiên bản theo đòi khuôn quy định

C. A và B đều đúng

D. A và B đều sai

Câu 3: Để tạo nên một report, cần thiết vấn đáp những thắc mắc gì?

A. Báo cáo được dẫn đến nhằm kết xuất vấn đề gì? Dữ liệu kể từ những bảng, khuôn căn vặn này sẽ tiến hành tiến hành báo cáo? Dữ liệu sẽ tiến hành group như vậy nào?

B. Báo cáo được dẫn đến nhằm kết xuất vấn đề gì? Dữ liệu kể từ những bảng, khuôn căn vặn này sẽ tiến hành tiến hành báo cáo? Dữ liệu sẽ tiến hành group như vậy nào? Tạo report bằng phương pháp nào?

C. Báo cáo được dẫn đến nhằm kết xuất vấn đề gì? Dữ liệu kể từ những bảng, khuôn căn vặn này sẽ tiến hành tiến hành báo cáo? Dữ liệu sẽ tiến hành group như vậy nào? Hình thức report như vậy nào?

D. Báo cáo được dẫn đến nhằm kết xuất vấn đề gì? Dữ liệu kể từ những bảng, khuôn căn vặn này sẽ tiến hành tiến hành báo cáo? 

Câu 4: Để thao tác với report, lựa chọn đối tượng người tiêu dùng này vô bảng lựa chọn đối tượng?

A. Tables

B. Forms

C. Queries

D. Reports

Câu 5: Để tạo nên thời gian nhanh một report, thông thường chọn lựa cách này trong những cơ hội bên dưới đây:

A. Người sử dụng tự động thiết kế

B. Dùng thuật sĩ tạo nên báo cáo

C. Dùng thuật sĩ tạo nên report và tiếp sau đó sửa thay đổi kiến thiết report được dẫn đến ở bước trên

Xem thêm: "ordered" là gì? Nghĩa của từ ordered trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

D. Tất cả những trên  đều sai

4. Kết luận

Qua bài học kinh nghiệm này, những em cần thiết tóm được những nội dung sau:

 • Khái niệm, tính năng của báo cáo
 • Chuẩn bị tạo nên báo cáo
 • Cách tạo nên report vị thuật sĩ.

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Cách tính mét khối (m³) gỗ, nước, bê tông...

Cách tính mét khối (m3) sẽ giúp các bạn có thể tính toán và ước lượng được mét khối gỗ, đất, bê tông, sàn nhà, hình chữ nhật, hình trụ tròn, nước… từng hạng mục trong quá trình xây dựng và sản xuất.