.

Xem đáp án bài tập có mã số 74

Bài tập

Bố trí thí nghiệm với các chế phẩm cơ - thần kinh như hình bên (hình đính kèm). Dựa vào kiến thức phần truyền tin qua xinap để giải thích.

a. Tiến hành kích thích với cường độ đủ ngưỡng vào các vị trí I, II và II. Hãy cho biết những bắp cơ nào co? Tại sao.

b. Nếu cắt các dây thần kinh và thay bằng dây thần kinh loại (dẫn điện - xung thần kinh) thì kết quả thí nghiệm thay đổi như thế nào?

Đáp án

.....

Do bài tập này có tính phí nên bạn cần có một tài khoản hỏi bài với khoảng tiền trong tài khoản đủ để xem toàn bộ đáp án.

Chưa có tài khoản đăng ký tại đây

Đã có tài khoản Đăng nhập tại đây