.

Xem đáp án bài tập có mã số 72

Bài tập

Mot người tập luyện quá sức và bị mỏi cơ,nguyên nhân là do :

1.hô hấp ngoài không cung cấp đủ oxi cho hô hấp tế bào

2.trong cơ diễn ra quá tình hô hấp yếm khí

3.sự co cơ khi thiếu oxi sinh ra axit lactic

4.không kịp thải các chất độc hại ra khỏi cơ thể

Có bao nhiêu đáp án đúng ?

Đáp án

.....

Do bài tập này có tính phí nên bạn cần có một tài khoản hỏi bài với khoảng tiền trong tài khoản đủ để xem toàn bộ đáp án.

Chưa có tài khoản đăng ký tại đây

Đã có tài khoản Đăng nhập tại đây