.

Xem đáp án bài tập có mã số 50

Bài tập

Tính giá trị của biểu thức

sin230+sin2150+sin2750+sin2870

Đáp án

Ta có:

sin230=cos2870 

.....

Do bài tập này có tính phí nên bạn cần có một tài khoản hỏi bài với khoảng tiền trong tài khoản đủ để xem toàn bộ đáp án.

Chưa có tài khoản đăng ký tại đây

Đã có tài khoản Đăng nhập tại đây