.

HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ MỚI

Mã số học viên 10195
Ngày đăng ký: 31-03-2020
Môn học: Tiếng Pháp
Lớp, chuyên đề: Chứng chỉ A
Học phí: 320.000đ/ buổi
Khu vực: Quận 1, Hồ Chí Minh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem đầy đủ thông tin cơ bản

Mã số học viên 10194
Ngày đăng ký: 31-03-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Kiến An, Hải Phòng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem đầy đủ thông tin cơ bản

Mã số học viên 10193
Ngày đăng ký: 30-03-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Long Xuyên, An Giang
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem đầy đủ thông tin cơ bản

Mã số học viên 10192
Ngày đăng ký: 30-03-2020
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem đầy đủ thông tin cơ bản

Mã số học viên 10191
Ngày đăng ký: 29-03-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem đầy đủ thông tin cơ bản

Mã số học viên 10190
Ngày đăng ký: 29-03-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem đầy đủ thông tin cơ bản

Mã số học viên 10189
Ngày đăng ký: 28-03-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Quận 1, Hồ Chí Minh
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem đầy đủ thông tin cơ bản

Mã số học viên 10188
Ngày đăng ký: 28-03-2020
Môn học: Đàn Guitar
Lớp, chuyên đề: Đàn Guitare
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Duyên Hải, Trà Vinh
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem đầy đủ thông tin cơ bản

Mã số học viên 10187
Ngày đăng ký: 28-03-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000đ/ buổi
Khu vực: Hồng Ngự, Đồng Tháp
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem đầy đủ thông tin cơ bản

Mã số học viên 10186
Ngày đăng ký: 28-03-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ/ buổi
Khu vực: Văn Giang, Hưng Yên
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem đầy đủ thông tin cơ bản

Mã số học viên 10185
Ngày đăng ký: 27-03-2020
Môn học: Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Long Xuyên, An Giang
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem đầy đủ thông tin cơ bản

Mã số học viên 10184
Ngày đăng ký: 27-03-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: Long Xuyên, An Giang
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem đầy đủ thông tin cơ bản

Mã số học viên 10183
Ngày đăng ký: 27-03-2020
Môn học: Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề: Chứng chỉ IELTS
Học phí: 250.000đ/ buổi
Khu vực: Hoàn Kiếm, Hà Nội
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem đầy đủ thông tin cơ bản

Mã số học viên 10182
Ngày đăng ký: 26-03-2020
Môn học: Ngữ văn
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Ninh Giang, Hải Dương
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem đầy đủ thông tin cơ bản

Mã số học viên 10181
Ngày đăng ký: 26-03-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ/ buổi
Khu vực: Ninh Giang, Hải Dương
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem đầy đủ thông tin cơ bản

Mã số học viên 10180
Ngày đăng ký: 26-03-2020
Môn học: Vật lý
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Đức Phổ, Quảng Ngãi
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem đầy đủ thông tin cơ bản

Mã số học viên 10179
Ngày đăng ký: 26-03-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 120.000đ/ buổi
Khu vực: Đức Phổ, Quảng Ngãi
Loại hình: Học trực tuyến
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem đầy đủ thông tin cơ bản

Mã số học viên 10178
Ngày đăng ký: 26-03-2020
Môn học: Toán học
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ/ buổi
Khu vực: An Lão, Hải Phòng
Loại hình: Học tại nhà
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem đầy đủ thông tin cơ bản

Quảng cáo của nhà tài trợ

Gia sư dạy kèm tại nhà

Học gia sư tại nhà

Gia sư dạy kèm trực tuyến

Học gia sư trực tuyến

Giải bài tập - Tìm kiếm đáp an

Giải bài tập