.

TRAN THI NGOC HA

Mã số 0012567

Gia sư dạy trực tiếp và dạy trực tuyến

   CHUYÊN NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH 1

Lĩnh vực: Kinh tế và quản lý

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Học vị: Đại học

Chứng nhận chuyên ngành: Đã cung cấp cho trung tâm gia sư

    MÔN - LỚP DẠY

Môn dạy 1: Các môn tiểu học

Lớp dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5

Môn dạy 2: Ngữ văn

Lớp dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9

Môn dạy 3: Kiểm tra và chuẩn bị bài

Lớp dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9

Môn dạy 4: Kỹ năng mềm

Lớp dạy: Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Sinh viên đại học

Môn dạy 5: Rèn chữ tiếng Việt

Lớp dạy: Các lớp mầm non, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3

    KHU VỰC DẠY

Khu vực Kiên Giang: Rạch Giá

Quảng cáo của nhà tài trợ