.

TRAN THI NGOC HA

Mã số 0012567

Gia sư dạy kèm tại nhà học viên

   Năm sinh 1989

   Giới tính Nữ

   Kinh nghiệm làm việc

Từng làm gia sư tại nhà cho các bé

   Đăng ký học gia sư gọi 0964 35 24 24

   CHUYÊN NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH 1

Lĩnh vực: Kinh tế và quản lý

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Học vị: Đại học

Chứng nhận chuyên ngành: Đã cung cấp cho trung tâm gia sư

    MÔN - LỚP DẠY

Môn dạy 1: Các môn tiểu học

Lớp dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5

Môn dạy 2: Ngữ văn

Lớp dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9

Môn dạy 3: Kiểm tra và chuẩn bị bài

Lớp dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9

Môn dạy 4: Kỹ năng mềm

Lớp dạy: Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Sinh viên đại học

Môn dạy 5: Rèn chữ tiếng Việt

Lớp dạy: Các lớp mầm non, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3

    KHU VỰC DẠY

Khu vực Kiên Giang: Rạch Giá

Quảng cáo của nhà tài trợ