.

NGUYEN THANH HAI

Mã số 0012556

Gia sư dạy trực tiếp và dạy trực tuyến

   CHUYÊN NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH 1

Lĩnh vực: Sư phạm

Chuyên ngành: Sư phạm Toán học

Học vị: Đại học

Chứng nhận chuyên ngành: Đã cung cấp cho trung tâm gia sư

    KHU VỰC DẠY

Khu vực Cà Mau: TP Cà Mau

Khu vực Bạc Liêu: TP Bạc Liêu

Quảng cáo của nhà tài trợ