.

PHAN THI HONG HOANH

Mã số 0012547

Gia sư dạy kèm tại nhà học viên

   Năm sinh 1993

   Giới tính Nữ

   Kinh nghiệm làm việc

Kích thích thái độ học tập của học viên Không la mắng học viên, mềm mỏng, nói nhỏ nhẹ tuy nhiên có lúc cần phải cứng nhắc một chút. Cho học viên làm bài tập về nhà mỗi khi học xong. Sau khi học xong 1 chương thì cho học viên làm bài kiểm tra Trong quá trình học lâu lâu trò chuyện với học viên từ đó nắm bắt được tâm lí của học viên để đưa ra pp dạy học phù hợp. Nội dung dạy học xoáy vào sgk và sach bài tập và tìm kiếm những kiến thức bổ sung thêm từ trên internet Lien lac với phụ huynh học viên để việc day và học đạt kết quả tốt

   Đăng ký học gia sư gọi 0964 35 24 24

   CHUYÊN NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH 1

Lĩnh vực: Sư phạm

Chuyên ngành: Sư phạm Hóa Học

Học vị: Đại học

Chứng nhận chuyên ngành: Đã cung cấp cho trung tâm gia sư

    MÔN - LỚP DẠY

Môn dạy 1: Hóa học

Lớp dạy: Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12

    KHU VỰC DẠY

Khu vực Quảng Ngãi: TP Quảng Ngãi

Quảng cáo của nhà tài trợ