.

NGUYEN THANH TU

Mã số 0012533

Gia sư dạy trực tiếp và dạy trực tuyến

   CHUYÊN NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH 1

Lĩnh vực: Ngôn ngữ

Chuyên ngành: Tiếng Nhật

Học vị: Đại học

Chứng nhận chuyên ngành: Đã cung cấp cho trung tâm gia sư

    MÔN - LỚP DẠY

Môn dạy 1: Tiếng Nhật

Lớp dạy: Học viên tự do

    KHU VỰC DẠY

Khu vực Đắk Lắk: Buôn Ma Thuột

Quảng cáo của nhà tài trợ