.

PHUNG THI HUONG

Mã số 0012532

Gia sư dạy kèm tại nhà học viên

   Năm sinh 1992

   Giới tính Nữ

   Kinh nghiệm làm việc

đang giảng dạy tại các nhà trường

   Đăng ký học gia sư gọi 0964 35 24 24

   CHUYÊN NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH 1

Lĩnh vực: Sư phạm

Chuyên ngành: Sư phạm Ngữ Văn

Học vị: Đại học

Chứng nhận chuyên ngành: Đã cung cấp cho trung tâm gia sư

    MÔN - LỚP DẠY

Môn dạy 1: Ngữ văn

Lớp dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12

    KHU VỰC DẠY

Khu vực Vĩnh Phúc: TP Vĩnh Yên, Tam Dương, Tam Đảo

Quảng cáo của nhà tài trợ