.

NGUYEN THI SEN

Mã số 0012368

Gia sư dạy kèm tại nhà học viên

   Năm sinh 1999

   Giới tính Nữ

   Kinh nghiệm làm việc

- Sinh viên năm 3, trường Cao Đẳng Hải Dương. Có kinh nghiệm gia sư các môn Tiểu hoc.

   Đăng ký học gia sư gọi 0964 35 24 24

   CHUYÊN NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH 1

Lĩnh vực: Sư phạm

Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học

Học vị: Cao đẳng

Chứng nhận chuyên ngành: Đã cung cấp cho trung tâm gia sư

    MÔN - LỚP DẠY

Môn dạy 1: Các môn tiểu học

Lớp dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5

    KHU VỰC DẠY

Khu vực Hải Dương: TP Hải Dương