.

HUYNH LONG DINH

Mã số 0012366

Gia sư dạy kèm tại nhà học viên

   CHUYÊN NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH 1

Lĩnh vực: Công nghệ

Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học

Học vị: Đại học

Chứng nhận chuyên ngành: Đã cung cấp cho trung tâm gia sư

    MÔN - LỚP DẠY

Môn dạy 1: Kiểm tra và chuẩn bị bài

Lớp dạy: Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9

Môn dạy 2: Các môn tiểu học

Lớp dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5

Môn dạy 3: Toán học

Lớp dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10

    KHU VỰC DẠY

Khu vực Trà Vinh: TP Trà Vinh

Quảng cáo của nhà tài trợ