.

VUONG DINH NAM

Mã số 0012364

Gia sư dạy trực tiếp và dạy trực tuyến

   CHUYÊN NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH 1

Lĩnh vực: Kinh tế và quản lý

Chuyên ngành: Quản trị nhân lực

Học vị: Đại học

Chứng nhận chuyên ngành: Đã cung cấp cho trung tâm gia sư

    KHU VỰC DẠY

Khu vực Quảng Ninh: Hạ Long

Quảng cáo của nhà tài trợ