.

NGUYEN THI THU TRANG

Mã số 0012356

Gia sư dạy kèm tại nhà học viên

   Năm sinh 1999

   Giới tính Nữ

   Kinh nghiệm làm việc

Là sv năm 3 , sư phạm Toán học, trường đại học sư phạm Thái Nguyên

   Đăng ký học gia sư gọi 0964 35 24 24

   CHUYÊN NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH 1

Lĩnh vực: Sư phạm

Chuyên ngành: Sư phạm Toán học

Học vị: Đại học

Chứng nhận chuyên ngành: Đã cung cấp cho trung tâm gia sư

    MÔN - LỚP DẠY

Môn dạy 1: Toán học

Lớp dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11

    KHU VỰC DẠY

Khu vực Thái Nguyên: TP Thái Nguyên