.

NGUYEN TRUNG TUAN

Mã số 0012324

Gia sư dạy kèm tại nhà học viên

   Năm sinh 1996

   Giới tính Nam

   Kinh nghiệm làm việc

từng dạy ôn thi đại học, các môn tự nhiên cấp 3 và cấp 2

   Đăng ký học gia sư gọi 0964 35 24 24

   CHUYÊN NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH 1

Lĩnh vực: Kỹ thuật

Chuyên ngành: Kỹ thuật dầu khí

Học vị: Đại học

Chứng nhận chuyên ngành: Đã cung cấp cho trung tâm gia sư

    MÔN - LỚP DẠY

Môn dạy 1: Toán học

Lớp dạy: Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12

    KHU VỰC DẠY

Khu vực Bà Rịa Vũng Tàu: TP Vũng Tàu, Bà Rịa, Long Điền