.

NGUYEN TRUNG TUAN

Mã số 0012324

Gia sư dạy trực tiếp và dạy trực tuyến

   CHUYÊN NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH 1

Lĩnh vực: Kỹ thuật

Chuyên ngành: Kỹ thuật dầu khí

Học vị: Đại học

Chứng nhận chuyên ngành: Đã cung cấp cho trung tâm gia sư

    MÔN - LỚP DẠY

Môn dạy 1: Toán học

Lớp dạy: Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12

    KHU VỰC DẠY

Khu vực Bà Rịa Vũng Tàu: TP Vũng Tàu, Bà Rịa, Long Điền

Quảng cáo của nhà tài trợ