.

NGUYEN THI MINH TRANG

Mã số 0012111

Gia sư dạy kèm tại nhà học viên và - Dạy kèm trực tuyến

   Năm sinh 1996

   Giới tính Nữ

   Kinh nghiệm làm việc

Kính nghiệm gia sư được 4 năm. Có kinh nghiệm rèn chữ viết cho học sinh. Có thể cùng học sinh trò chuyện tiếng Anh.

   Đăng ký học gia sư gọi 0964 35 24 24

   CHUYÊN NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH 1

Lĩnh vực: Sư phạm

Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học

Học vị: Đại học

Chứng nhận chuyên ngành: Đã cung cấp cho trung tâm gia sư

    MÔN - LỚP DẠY

Môn dạy 1: Các môn tiểu học

Lớp dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5

Quảng cáo của nhà tài trợ