.

BUI THI HOA

Mã số 0012102

Gia sư dạy kèm tại nhà học viên và - Dạy kèm trực tuyến

   Năm sinh 1993

   Giới tính Nữ

   Kinh nghiệm làm việc

giáo viên dạy tiếng anh trung tâm giáo viên dạy tin học tiểu học

   Đăng ký học gia sư gọi 0964 35 24 24

   CHUYÊN NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH 1

Lĩnh vực: Sư phạm

Chuyên ngành: Sư phạm Tin Học

Học vị: Đại học

Chứng nhận chuyên ngành: Đã cung cấp cho trung tâm gia sư

    MÔN - LỚP DẠY

Môn dạy 1: Các môn tiểu học

Lớp dạy: Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5

Môn dạy 2: Toán học

Lớp dạy: Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8

Môn dạy 3: Tin học

Lớp dạy: Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Học viên tự do

Môn dạy 4: Tiếng Anh

Lớp dạy: Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7

    KHU VỰC DẠY

Khu vực Ninh Bình: Tam Điệp

Quảng cáo của nhà tài trợ