.

TRAN THI YEN LY

Mã số 0012092

Gia sư dạy kèm tại nhà học viên

   Năm sinh 1996

   Giới tính Nữ

   Kinh nghiệm làm việc

Đã có kinh nghiệm dạy kèm toán - lý các cấp

   Đăng ký học gia sư gọi 0964 35 24 24

   CHUYÊN NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH 1

Lĩnh vực: Sư phạm

Chuyên ngành: Sư phạm Vật Lý

Học vị: Đại học

Chứng nhận chuyên ngành: Đã cung cấp cho trung tâm gia sư

Quảng cáo của nhà tài trợ