.

TRAN VAN CHUNG

Mã số 0011774

Gia sư dạy kèm tại nhà học viên

   Năm sinh 1986

   Giới tính Nam

   Kinh nghiệm làm việc

Về Phuớc Tỉnh theo nghề của Ba mình (facebook: Thầy Trần Thành), dạy TOÁN -LÝ - HOÁ tại nhà ở Phuớc Tỉnh từ 2011 đến nay.

   Đăng ký học gia sư gọi 0964 35 24 24

   CHUYÊN NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH 1

Lĩnh vực: Kỹ thuật

Chuyên ngành: Kỹ thuật chế tạo

Học vị: Đại học

Chứng nhận chuyên ngành: Đã cung cấp cho trung tâm gia sư

    KHU VỰC DẠY

Khu vực Bà Rịa Vũng Tàu: TP Vũng Tàu, Bà Rịa, Long Điền

Quảng cáo của nhà tài trợ