.

TRAN THI NGUYET

Mã số 0011761

Gia sư dạy kèm tại nhà học viên

   Năm sinh 1997

   Giới tính Nữ

   Kinh nghiệm làm việc

Từng làm gia sư ở hà nội 3 năm có thể dạy các môn tự nhiên toán, hoá, tiếng anh. Từng học tại trường Cao đẳng cảnh sát nhân dân I Điểm thi đại học: 28,25 các môn toán lý hoá

   Đăng ký học gia sư gọi 0964 35 24 24

   CHUYÊN NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH 1

Lĩnh vực: Khoa học tự nhiên

Chuyên ngành: Toán học

Học vị: Cao đẳng

Chứng nhận chuyên ngành: Đã cung cấp cho trung tâm gia sư

    MÔN - LỚP DẠY

Môn dạy 1: Toán học

Lớp dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Luyện thi đại học

Môn dạy 2: Tiếng Anh

Lớp dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9

Môn dạy 3: Hóa học

Lớp dạy: Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12

Quảng cáo của nhà tài trợ