.

BUI THI THUY DUONG

Mã số 0011740

Gia sư dạy kèm tại nhà học viên

   Năm sinh 2000

   Giới tính Nữ

   Kinh nghiệm làm việc

Đã có kinh nghiệm gia sư 1 năm cho học sinh tiểu học

   Đăng ký học gia sư gọi 0964 35 24 24

   CHUYÊN NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH 1

Lĩnh vực: Sư phạm

Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học

Học vị: Đại học

Chứng nhận chuyên ngành: Đã cung cấp cho trung tâm gia sư

    MÔN - LỚP DẠY

Môn dạy 1: Các môn tiểu học

Lớp dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5

    KHU VỰC DẠY

Khu vực Hải Phòng: Kiến An, Kiến Thuỵ

Quảng cáo của nhà tài trợ