.

HUYNH LE DAI NGOC

Mã số 0011732

Gia sư dạy kèm tại nhà học viên

   CHUYÊN NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH 1

Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

Chuyên ngành: Lập trình viên

Học vị: Đại học

Chứng nhận chuyên ngành: Đã cung cấp cho trung tâm gia sư

Quảng cáo của nhà tài trợ