.

TRAN THI LIEN

Mã số 0011419

Gia sư dạy kèm tại nhà học viên

   Năm sinh 1995

   Giới tính Nữ

   Kinh nghiệm làm việc

10/2015 – 8/2017: Nhân viên trợ giảng tiếng anh part-time tại Trung tâm ngoại ngữ Atlantic Từ Sơn ♦ Hỗ trợ giáo viên hướng dẫn học sinh trong quá trình giảng dậy ♦ Dịch các bản đánh giá cuối khóa của giáo viên. 5/2015- 6/2017: Tham gia câu lạc bộ tiếng anh ♦ Tham gia các câu lạc bộ giao tiếp tiếng anh khu vực Hà Nội và Bắc Ninh mỗi tuần 7/2017- Hiện tại: Thành lập CLB tiếng Anh tại Bắc Ninh (MUEC) 9/2017-11/2017: Chủ nhiệm lớp tại Apax English 11/2017-Hiện tại: Trưởng ca tại Công ty Canon TiênSơn ♦ Quản lí kho và làm việc với người nước ngoài.

   Đăng ký học gia sư gọi 0964 35 24 24

   CHUYÊN NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH 1

Lĩnh vực: Kinh tế và quản lý

Chuyên ngành: Kế toán

Học vị: Đại học

Chứng nhận chuyên ngành: Đã cung cấp cho trung tâm gia sư

CHUYÊN NGÀNH 2

Lĩnh vực: Ngôn ngữ

Chuyên ngành: Tiếng Anh

Học vị: Người lành nghề

Chứng nhận chuyên ngành: Đã cung cấp cho trung tâm gia sư

CHUYÊN NGÀNH 3

Lĩnh vực: Sư phạm

Chuyên ngành: Sư phạm Tiếng Anh

Học vị: Người lành nghề

Chứng nhận chuyên ngành: Đã cung cấp cho trung tâm gia sư

    KHU VỰC DẠY

Khu vực Bắc Ninh: Tiên Du, Từ Sơn