.

NGUYEN THI MY TIEN

Mã số 0011395

Gia sư dạy kèm tại nhà học viên

   Năm sinh 1995

   Giới tính Nữ

   Kinh nghiệm làm việc

Có kinh nghiệm giảng dạy tại trường điểm. Kinh nghiệm làm gia sư trên 2 năm tại nhà cho học sinh. Được phụ huynh và học sinh yêu mến. Lấy lại kiến thức và nâng cao sự hiểu biết của trẻ, trẻ ngoan hơn, học tốt hơn . Có kinh nghiệm quản lý và dẫn trò. Mong nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của anh chị em xin cảm ơn!

   Đăng ký học gia sư gọi 0964 35 24 24

   CHUYÊN NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH 1

Lĩnh vực: Sư phạm

Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học

Học vị: Đại học

Chứng nhận chuyên ngành: Đã cung cấp cho trung tâm gia sư

CHUYÊN NGÀNH 2

Lĩnh vực: Ngôn ngữ

Chuyên ngành: Tiếng Việt cho người nước ngoài

Học vị: Đại học

Chứng nhận chuyên ngành: Đã cung cấp cho trung tâm gia sư

    MÔN - LỚP DẠY

Môn dạy 1: Các môn tiểu học

Lớp dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5

Môn dạy 2: Rèn chữ tiếng Việt

Lớp dạy: Các lớp mầm non, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5

Môn dạy 3: Tiếng Anh

Lớp dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Học viên tự do