.

NGO NGUYEN ANH NHU

Mã số 0011391

Gia sư dạy kèm tại nhà học viên và - Dạy kèm trực tuyến

   CHUYÊN NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH 1

Lĩnh vực: Ngôn ngữ

Chuyên ngành: Tiếng Anh

Học vị: Người lành nghề

Chứng nhận chuyên ngành: Đã cung cấp cho trung tâm gia sư

    KHU VỰC DẠY

Khu vực Đà Nẵng: Hải Châu