.

THAN VAN HOANG CHUNG

Mã số 0011388

Gia sư dạy kèm tại nhà học viên

   CHUYÊN NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH 1

Lĩnh vực: Kỹ thuật

Chuyên ngành: Kỹ thuật dầu khí

Học vị: Đại học

Chứng nhận chuyên ngành: Đã cung cấp cho trung tâm gia sư

    KHU VỰC DẠY

Khu vực Bắc Giang: TP Bắc Giang