.

NGUYEN THI THANH NGAN

Mã số 0011162

Gia sư dạy kèm tại nhà học viên

   Năm sinh 1995

   Giới tính Nữ

   Kinh nghiệm làm việc

Dạy gia sư 4 năm các lớp tiểu học và môn toán, vật lí các lớp thcs. Dạy các lớp ở trung tâm 2 năm môn vật lí thcs

   Đăng ký học gia sư gọi 0964 35 24 24

   CHUYÊN NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH 1

Lĩnh vực: Sư phạm

Chuyên ngành: Sư phạm Vật Lý

Học vị: Cao đẳng

Chứng nhận chuyên ngành: Đã cung cấp cho trung tâm gia sư

    MÔN - LỚP DẠY

Môn dạy 1: Vật lý

Lớp dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9

Môn dạy 2: Các môn tiểu học

Lớp dạy: Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5

    KHU VỰC DẠY

Khu vực Gia Lai: Pleiku