.

NGUYEN THI BICH THAO

Mã số 0011153

Gia sư dạy kèm tại nhà học viên

   Năm sinh 1998

   Giới tính Nữ

   Kinh nghiệm làm việc

Tốt nghiệp bằng giỏi ngành Cao đẳng sư phạm Ngữ Văn.

   Đăng ký học gia sư gọi 0964 35 24 24

   CHUYÊN NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH 1

Lĩnh vực: Sư phạm

Chuyên ngành: Sư phạm Ngữ Văn

Học vị: Cao đẳng

Chứng nhận chuyên ngành: Đã cung cấp cho trung tâm gia sư

    MÔN - LỚP DẠY

Môn dạy 1: Ngữ văn

Lớp dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9

Môn dạy 2: Các môn tiểu học

Lớp dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5

    KHU VỰC DẠY

Khu vực Quảng Ngãi: TP Quảng Ngãi