.

DO THI NGOC HUYEN

Mã số 0011080

Gia sư dạy kèm tại nhà học viên

   Năm sinh 1997

   Giới tính Nữ

   Kinh nghiệm làm việc

Đã từng trợ giảng tại Forkid Center 6 tháng. Hiện tại dạy kèm tại trung tâm Chiến Thắng và gia sư tại nhà hs

   Đăng ký học gia sư gọi 0964 35 24 24

   CHUYÊN NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH 1

Lĩnh vực: Sư phạm

Chuyên ngành: Sư phạm Tiếng Anh

Học vị: Cao đẳng

Chứng nhận chuyên ngành: Đã cung cấp cho trung tâm gia sư

    MÔN - LỚP DẠY

Môn dạy 1: Tiếng Anh

Lớp dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6

Môn dạy 2: Các môn tiểu học

Lớp dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5

Môn dạy 3: Kiểm tra và chuẩn bị bài

Lớp dạy: Các lớp mầm non, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 5, Lớp 6

    KHU VỰC DẠY

Khu vực Quảng Ngãi: TP Quảng Ngãi, Sơn Tịnh