.

TRAN THI LANG

Mã số 0010883

Gia sư dạy kèm tại nhà học viên

   Năm sinh 1996

   Giới tính Nữ

   Kinh nghiệm làm việc

Từng học đại học giao thông vận tải Hà Nội, hiện tại đang làm nhân viên xuất nhập khẩu tại yên bái

   Đăng ký học gia sư gọi 0964 35 24 24

   CHUYÊN NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH 1

Lĩnh vực: Kinh tế và quản lý

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Học vị: Đại học

Chứng nhận chuyên ngành: Đã cung cấp cho trung tâm gia sư

    MÔN - LỚP DẠY

Môn dạy 1: Các môn tiểu học

Lớp dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5

Môn dạy 2: Toán học

Lớp dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Học viên tự do

Môn dạy 3: Tiếng Anh

Lớp dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9

    KHU VỰC DẠY

Khu vực Yên Bái: TP Yên Bái