.

NGUYEN PHI THONG

Mã số 0009883

Gia sư dạy kèm tại nhà học viên và - Dạy kèm trực tuyến

   Năm sinh 1983

   Giới tính Nam

   Kinh nghiệm làm việc

Đã tốt nghiệp Đại học An Giang 2008 ngành Toán

   Đăng ký học gia sư gọi 0964 35 24 24

   CHUYÊN NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH 1

Lĩnh vực: Sư phạm

Chuyên ngành: Sư phạm Toán học

Học vị: Người lành nghề

Chứng nhận chuyên ngành: Đã cung cấp cho trung tâm gia sư

    MÔN - LỚP DẠY

Môn dạy 1: Toán học

Lớp dạy: Lớp 2, Lớp 3, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 11, Lớp 12, Luyện thi đại học

Môn dạy 2: Tiếng Đức

Lớp dạy: Học viên tự do

Môn dạy 3: Tiếng Nga

Lớp dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3