.

NGUYEN THI THU HA

Mã số 0003397

Gia sư dạy kèm tại nhà học viên

   CHUYÊN NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH 1

Lĩnh vực: Sư phạm

Chuyên ngành: Sư phạm Ngữ Văn

Học vị: Đại học

Chứng nhận chuyên ngành: Đã cung cấp cho trung tâm gia sư

    MÔN - LỚP DẠY

Môn dạy 1: Các môn tiểu học

Lớp dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Luyện thi đại học, Lớp 9

Môn dạy 2: Ngữ văn

Lớp dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Luyện thi đại học, Lớp 9

    KHU VỰC DẠY

Khu vực Lào Cai: Bát Xát, TP Lào Cai