.

NGUYẼN HOÀI TIẸP

Mã số 0003056

Gia sư dạy kèm tại nhà học viên

   Năm sinh 1990

   Giới tính Nam

   Kinh nghiệm làm việc

Học Đại học Cần Thơ làm gia sư 2 năm. Hiện đang là giáo viên cấp 3 huyện Đầm Dơi. 2 năm công tác

   Đăng ký học gia sư gọi 0964 35 24 24

   CHUYÊN NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH 1

Lĩnh vực: Sư phạm

Chuyên ngành: Sư phạm Hóa Học

Học vị: Đại học

Chứng nhận chuyên ngành: Đã cung cấp cho trung tâm gia sư

    MÔN - LỚP DẠY

Môn dạy 1: Hóa học

Lớp dạy: Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12

Quảng cáo của nhà tài trợ