.

HUỲNH THỊ NIEN

Mã số 0002069

Gia sư dạy kèm tại nhà học viên

   Năm sinh 1994

   Giới tính Nữ

   Kinh nghiệm làm việc

Nhiều trung tâm tiếng anh tại Quảng Ngãi

   Đăng ký học gia sư gọi 0964 35 24 24

   CHUYÊN NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH 1

Lĩnh vực: Ngôn ngữ

Chuyên ngành: Tiếng Anh

Học vị: Đại học

Chứng nhận chuyên ngành: Đã cung cấp cho trung tâm gia sư

    MÔN - LỚP DẠY

Môn dạy 1: Tiếng Anh

Lớp dạy: Các lớp mầm non, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Giao tiếp cơ bản, Bồi dưỡng học sinh giỏi, Sinh viên đại học, Học viên tự do

Môn dạy 2: Ngữ văn

Lớp dạy: Các lớp mầm non, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Giao tiếp cơ bản, Bồi dưỡng học sinh giỏi, Sinh viên đại học, Học viên tự do

Môn dạy 3: Các môn tiểu học

Lớp dạy: Các lớp mầm non, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Giao tiếp cơ bản, Bồi dưỡng học sinh giỏi, Sinh viên đại học, Học viên tự do

Môn dạy 4: Kiểm tra và chuẩn bị bài

Lớp dạy: Các lớp mầm non, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Giao tiếp cơ bản, Bồi dưỡng học sinh giỏi, Sinh viên đại học, Học viên tự do

Môn dạy 5: Tiếng Pháp

Lớp dạy: Các lớp mầm non, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Giao tiếp cơ bản, Bồi dưỡng học sinh giỏi, Sinh viên đại học, Học viên tự do

Môn dạy 6: Các môn mầm non

Lớp dạy: Các lớp mầm non, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Giao tiếp cơ bản, Bồi dưỡng học sinh giỏi, Sinh viên đại học, Học viên tự do