.

NGUYEN HOAI MINH CHAU

Mã số 0002050

Gia sư dạy kèm tại nhà học viên

   CHUYÊN NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH 1

Lĩnh vực: Kinh tế và quản lý

Chuyên ngành: Ngành khác

Học vị: Cao đẳng

Chứng nhận chuyên ngành: Đã cung cấp cho trung tâm gia sư

    MÔN - LỚP DẠY

Môn dạy 1: Toán học

Lớp dạy: Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Giao tiếp cơ bản

Môn dạy 2: Tiếng Anh

Lớp dạy: Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Giao tiếp cơ bản

Môn dạy 3: Các môn tiểu học

Lớp dạy: Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Giao tiếp cơ bản

    KHU VỰC DẠY

Khu vực Bình Thuận: Phan Thiết

Quảng cáo của nhà tài trợ