.

HUYNH PHAN NGOC BUU

Mã số 0001565

Gia sư dạy kèm tại nhà học viên

   Năm sinh 1991

   Giới tính Nam

   Kinh nghiệm làm việc

Học cử nhân tại Đại học Y Dược TP.HCM, tốt nghiệp và công tác tại BV Da liễu tỉnh Bình Thuận

   Đăng ký học gia sư gọi 0964 35 24 24

   CHUYÊN NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH 1

Lĩnh vực: Y dược

Chuyên ngành: Ngành khác

Học vị: Đại học

Chứng nhận chuyên ngành: Đã cung cấp cho trung tâm gia sư

    MÔN - LỚP DẠY

Môn dạy 1: Các môn tiểu học

Lớp dạy: Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8

Môn dạy 2: Tin học

Lớp dạy: Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8

Môn dạy 3: Sinh học

Lớp dạy: Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8

Môn dạy 4: Kiểm tra và chuẩn bị bài

Lớp dạy: Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8

    KHU VỰC DẠY

Khu vực Bình Thuận: Phan Thiết

Quảng cáo của nhà tài trợ