.

NGUYEN HONG AN

Mã số 0001387

Gia sư dạy kèm tại nhà học viên

   CHUYÊN NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH 1

Lĩnh vực: Xã hội học

Chuyên ngành: Luật

Học vị: Đại học

Chứng nhận chuyên ngành: Đã cung cấp cho trung tâm gia sư

    MÔN - LỚP DẠY

Môn dạy 1: Khoa học tự nhiên

Lớp dạy: Luyện thi đại học

Môn dạy 2: Tự nhiên và Xã hội

Lớp dạy: Luyện thi đại học

    KHU VỰC DẠY

Khu vực Cà Mau: TP Cà Mau