.

DANG NHU PHUONG

Mã số 0001340

Gia sư dạy kèm tại nhà học viên

   Năm sinh 1994

   Giới tính Nam

   Kinh nghiệm làm việc

Dạy hợp đồng trường THCS Nguyễn Huệ

   Đăng ký học gia sư gọi 0964 35 24 24

   CHUYÊN NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH 1

Lĩnh vực: 0000

Chuyên ngành:

Học vị: 000

Chứng nhận chuyên ngành: Đã cung cấp cho trung tâm gia sư

    MÔN - LỚP DẠY

Môn dạy 1: Toán học

Lớp dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9

    KHU VỰC DẠY

Khu vực Khánh Hòa: Nha Trang, Diên Khánh