.

NGUYEN DUC HUNG

Mã số 0001084

Gia sư dạy kèm tại nhà học viên

   Năm sinh 1982

   Giới tính Nam

   Kinh nghiệm làm việc

Từng quản lý chuyên môn. Gv dạy giỏi nhiều năm liền

   Đăng ký học gia sư gọi 0964 35 24 24

   CHUYÊN NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH 1

Lĩnh vực: Sư phạm

Chuyên ngành: Sư phạm Sinh Học

Học vị: Cao đẳng

Chứng nhận chuyên ngành: Đã cung cấp cho trung tâm gia sư

    MÔN - LỚP DẠY

Môn dạy 1: Hóa học

Lớp dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 8, Lớp 9

Môn dạy 2: Sinh học

Lớp dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 8, Lớp 9

Môn dạy 3: Các môn tiểu học

Lớp dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5

    KHU VỰC DẠY

Khu vực Bình Dương: Bến Cát

Quảng cáo của nhà tài trợ