.

NGUYEN THI KIEU OANH

Mã số 0001056

Gia sư dạy kèm tại nhà học viên

   Năm sinh 1994

   Giới tính Nữ

   Kinh nghiệm làm việc

Hiện đang học Cao Học Toán K19 Đại Học Quy Nhơn

   Đăng ký học gia sư gọi 0964 35 24 24

   CHUYÊN NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH 1

Lĩnh vực: Sư phạm

Chuyên ngành: Sư phạm Toán học

Học vị: Đại học

Chứng nhận chuyên ngành: Đã cung cấp cho trung tâm gia sư

    MÔN - LỚP DẠY

Môn dạy 1: No

Lớp dạy:

    KHU VỰC DẠY

Khu vực Bình Định: Quy Nhơn

Quảng cáo của nhà tài trợ