.

NGUYEN THI XUAN HIEN

Mã số 0000997

Gia sư dạy kèm tại nhà học viên

   CHUYÊN NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH 1

Lĩnh vực: Sư phạm

Chuyên ngành: Sư phạm Tin Học

Học vị: Người lành nghề

Chứng nhận chuyên ngành: Đã cung cấp cho trung tâm gia sư

    MÔN - LỚP DẠY

Môn dạy 1: Toán học

Lớp dạy: Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Lớp 9, Lớp 8, Lớp 7, Lớp 6

    KHU VỰC DẠY

Khu vực Bình Thuận: Phan Thiết

Quảng cáo của nhà tài trợ