.

DẠNG THỊ ÁNH NGUYẸT

Mã số 0000798

Gia sư dạy kèm tại nhà học viên

   Năm sinh 1994

   Giới tính Nữ

   Kinh nghiệm làm việc

Đạt giải nhất cấp huyện môn sinh học năm lớp 9, cấp 3 học thpt chuyên long an ( chuyên sinh học), cử nhân ngành sinh học khoa học tự nhiên

   Đăng ký học gia sư gọi 0964 35 24 24

   CHUYÊN NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH 1

Lĩnh vực: Khoa học tự nhiên

Chuyên ngành: Sinh học

Học vị: Đại học

Chứng nhận chuyên ngành: Đã cung cấp cho trung tâm gia sư