.

NGUYEN THI KIEU

Mã số 0000760

Gia sư dạy kèm tại nhà học viên

   Năm sinh 1989

   Giới tính Nữ

   Kinh nghiệm làm việc

tốt nghiệp loại khá giỏi, kinh nghiệm 6 năm giảng dạy

   Đăng ký học gia sư gọi 0964 35 24 24

   CHUYÊN NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH 1

Lĩnh vực: 0000

Chuyên ngành:

Học vị: 000

Chứng nhận chuyên ngành: Đã cung cấp cho trung tâm gia sư

    MÔN - LỚP DẠY

Môn dạy 1: No

Lớp dạy:

    KHU VỰC DẠY

Khu vực Bình Định: Quy Nhơn

Quảng cáo của nhà tài trợ